Skip to content

Verkoop Uw Vat Whisky

Verkoop uw Vat Whisky met Mark Littler

Hoe een vat whisky te verkopen

Als u een vat whisky wilt verkopen of u wilt uw vat whisky getaxeerd hebben, zijn wij er om u te helpen. We maken niet alleen het proces eenvoudig en jargonvrij, we vertrouwen erop dat we u de beste deal kunnen bezorgen.

In tegenstelling tot andere whisky makelaars, zijn we niet verbonden aan een bepaalde distilleerderij of bottelaar, dus we kunnen biedingen uit een veel breder netwerk ontvangen.

Zo hebben we begin 2017 drie 21-jaar oude vaten van Springbank™ verkocht. De beste aanbieding die we ontvingen was 250% hoger dan onze klant werd aangeboden door de distilleerderij of door een andere makelaar die ze hadden benaderd.

Mark Littler at the Glengoyne No.1 Warehouse
Mark Littler at the Glengoyne No.1 Warehouse
Whisky Casks Mark Littler

Het proces van het verkopen van een vat whisky door Mark Littler

Het proces om een vrijblijvende offerte voor uw vat whisky te ontvangen, is eenvoudig.

Verzend details over uw vat naar [email protected]

1. We ontvangen aanbiedingen van onze klanten

2. We bieden u de beste aanbieding ter overweging aan

3. Als u de aanbieding accepteert, beheren we al het papierwerk en begeleiden u in het overdrachtsproces

Zo eenvoudig is het dus. Geen valstrik, geen verplichtingen. We zijn er om u te helpen de beste deal te ontvangen.

Verkoop uw Vat Whisky met Mark Littler

Hoe een vat whisky te verkopen

Als u een vat whisky wilt verkopen of u wilt uw vat whisky getaxeerd hebben, zijn wij er om u te helpen. We maken niet alleen het proces eenvoudig en jargonvrij, we vertrouwen erop dat we u de beste deal kunnen bezorgen.

In tegenstelling tot andere whisky makelaars, zijn we niet verbonden aan een bepaalde distilleerderij of bottelaar, dus we kunnen biedingen uit een veel breder netwerk ontvangen.

Zo hebben we begin 2017 drie 21-jaar oude vaten van Springbank™ verkocht. De beste aanbieding die we ontvingen was 250% hoger dan onze klant werd aangeboden door de distilleerderij of door een andere makelaar die ze hadden benaderd.

Mark Littler at the Glengoyne No.1 Warehouse
Mark Littler at the Glengoyne No.1 Warehouse

Het proces van het verkopen van een vat whisky door Mark Littler

Het proces om een vrijblijvende offerte voor uw vat whisky te ontvangen, is eenvoudig.

Verzend details over uw vat naar [email protected]

1. We ontvangen aanbiedingen van onze klanten

2. We bieden u de beste aanbieding ter overweging aan

3. Als u de aanbieding accepteert, beheren we al het papierwerk en begeleiden u in het overdrachtsproces

Zo eenvoudig is het dus. Geen valstrik, geen verplichtingen. We zijn er om u te helpen de beste deal te ontvangen.

Wat is mijn vat waard?

Geef zoveel mogelijk van onderstaande informatie op voor een juiste taxatie.

Er is meer informatie over elke sectie onder het formulier.

Whisky Cask Valuation Form

Welke gegevens moet ik u over mijn vat sturen om een taxatie te ontvangen?

Er zijn veel verschillende factoren die de waarde van uw vat kunnen beïnvloeden. U kunt er hier meer over lezen.

De essentiële informatie die we nodig hebben is:

  • Distilleerderij
  • Productiejaar
  • Type vat
  • Leeftijd
  • Originele liters alcohol toen het vat gevuld werd

Al deze informatie kan worden verstrekt door de distilleerder en is een heel gebruikelijk, rechtlijnig proces. U hoeft alleen maar de distilleerderij te bellen en om een regauge te vragen (lees hier over wat een regauge is)

Wat gebeurt er als ik uw aanbod wil accepteren?

We treden op als uw tussenpersoon gedurende het hele proces en er is een formele agentuurovereenkomst/contract die we u zullen aanbieden. Dit schetst al onze wettelijke verplichtingen als uw tussenpersoon

Zodra we het contract hebben ontvangen, factureren we de koper en wachten op betaling.

Nadat het geld is vrijgemaakt, draagt u de eigendom van het vat over aan de koper en geven wij het geld aan u vrij minus onze vergoeding.

Als u beoordelingen van onze klanten wilt lezen, kunt u via Google zoeken naar Mark Littler en enkele tientallen onafhankelijke vijfsterrenrecensies van tevreden klanten bekijken.

We kunnen op verzoek ook referenties verstrekken.

Wat rekent u voor het verkopen van uw vat whisky?

Onze vergoeding is 10% zonder verborgen kosten.

Ben ik gebonden aan een contract voor een bepaalde periode?

Nee. In tegenstelling tot andere makelaars werken we alleen op basis van een succesvolle aanbieding. Dit betekent dat we aanbiedingen veiligstellen van klanten die klaar zijn om meteen door te gaan met de verkoop van het vat.

Andere makelaars kunnen uw vat in consignatie nemen en vervolgens het vat voor een bepaalde periode, zeg 6 maanden, te koop aanbieden. Ze kunnen om volledige exclusiviteit vragen, ook al kunnen ze misschien niet eens een koper voor u vinden.

What details do I need to send you about my cask to get a valuation?

There are lots of different factors that can affect the value of your cask.  You can read more about them here.

The essential information we need is:

  • Distillery
  • Year of production
  • Cask type
  • Age
  • Original litres of alcohol when cask was filled

All of this information can be provided by the distiller and is a very common, straightforward process.  You simply need to call the distillery and ask for a regauge (read more about what a regauge is here)

 

What happens if I want to accept your offer?

We act as your agent through the process and there is a formal agency agreement/contract that we will post out to you.  This outlines all of our legal obligations as your agent

Once we have received the contract we then invoice the buyer and await payment.

After all the funds have cleared you then transfer ownership of the cask to the buyer and we release the funds to you minus our fee.

If you would like to read reviews from our customers you can search Google for Mark Littler and see several dozen independent, 5 star reviews from happy clients.

We can also provide references upon request.

What do you charge for selling your cask of whisky?

Our fee is a flat 10% with no hidden fees or VAT.

Am I tied into a contract for a certain period of time?

No.  Unlike other brokers we work on a successful offer only basis.  This means that we secure offers from clients who are ready to move forward with the sale of the cask immediately.

Other brokers may take your cask on consignment and then advertise the cask for sale for a set period, say 6 months.  They would ask for complete exclusivity even though they may not even be able to find you a buyer.

WHAT OUR CUSTOMERS SAY

[google-reviews-pro place_photo=https://lh3.googleusercontent.com/p/AF1QipOUGJwUmPa9cBvU3AAd93op1Fk0VgRgX5IiJHXX=s1600-w300-h300 place_name=\”Mark Littler – Independent Antiques Consultant and Whisky Broker\” place_id=ChIJs0AcAyFfekgR46clHMAsr0s auto_load=true rating_snippet=true sort=1 hide_avatar=true disable_user_link=true text_size=200 view_mode=slider slider_speed=3]